Parlak Su Ürünleri

PARLAK SU ÜRÜNLERİ

Parlak Su Ürünleri Derbent Baraj gölü üzerinde 480 ton/yıl kapasite ile alabalık üretim faaliyeti göstermektedir.